VU Expertisecentrum Pensioenrecht

Het VU Expertisecentrum Pensioenrecht verricht onafhankelijk onderzoek en geeft advies op het brede terrein van het pensioenrecht.


Informatie en contact

Vrije Universiteit Fac. der Rechtsgeleerdheid
Prof. Dr. Erik Lutjens
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

tel 020 5986268
mobiel 06 52 418408
fax 020 5986280**
e-mail e.lutjens@rechten.vu.nl
 of
eriklutjens@hetnet.nl


Medewerkers VU Expertisecentrum Pensioenrecht

Prof. dr. Erik Lutjens

Prof. mr. Herman M. Kappelle

Prof. dr. Gijs. J. Vonk

Mr. drs. Mark Heemskerk

Publicaties

Mr. drs. Mark Heemskerk, Leeftijdsonderscheid bij pensioen, De gevaren van overgangsrecht en de solidariteit tussen generaties, 2005, 185 pag., prijs € 35,-, te bestellen bij het VU Expertisecentrum Pensioenrecht.

Dit onderzoek betreft de vraag wanneer leeftijdsonderscheid in pensioenregelingen nog toelaatbaar is en hoe de solidariteit gehandhaafd kan blijven. Daartoe zijn onder meer enkele honderden oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling en is (internationale) rechtspraak onderzocht. Het onderzoek doet aanbevelingen om pensioenregelingen leeftijdsdiscriminatie-proof te maken.

H6 Conclusies en aanbevelingenInhoudsopgave